Циклова комісія з суспільно-гуманітарної підготовки

Циклова комісія з суспільно-гуманітарної підготовки є структурним підрозділом Луцького фахового коледжу.

Головна мета роботи циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки полягає в підвищенні успішності здобувачів освіти та поліпшенні якості підготовки фахівців. Досягнення цієї мети циклова комісія з суспільно-гуманітарної підготовки здійснює шляхом:

– навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;

– методичної роботи кожного викладача – члена комісії

– підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

– вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

– організації самостійної роботи здобувачів освіти.

Окрім навчально-методичної роботи викладачами активно здійснюється і наукова, що відповідає профілю навчальних дисциплін, які викладаються. Основні види науково-дослідної роботи передбачені планом роботи циклової комісії та індивідуальними планами її викладачів.

Викладачі активно використовують різні форми зв’язку наукової роботи з практичною діяльністю, а саме: участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах; участь у підготовці та виданні наукових, навчальних і практичних праць.

У складі циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки працює 8 викладачів, з яких:

Голова циклової комісії – Жалко Тетяна Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Члени циклової комісії:

Дем’янчук Олександр Никанорович – доктор педагогічних наук, професор.

Бундак Олена Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Дацюк-Томчук Марія Богданівна – кандидат економічних наук, доцент.

Колісник Олексій Петрович – кандидат психологічних наук.

Пащук Тарас Валерійович – викладач циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки.  

Приймачук Ольга Вікторівна – викладач циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки.

Закусило Оксана Юріївна – викладач циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки.