Кадровий склад

Викладацька діяльність у Луцькому фаховому коледжі спрямована на пошук нових шляхів забезпечення реалізації державної політики у галузі фахової передвищої освіти, оновлення її змісту, запровадження в освітній процес нових технологій навчання і виховання студентської молоді.

Склад педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи у Луцькому фаховому коледжі, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності 017 Фізична культура і спорт:

Гордійчук Віктор ІвановичКандидат наук з фізичного виховання та спорту Спеціаліст вищої категорії
  Мудрик Сергій Борисович  Кандидат наук з фізичного виховання та спорту Доцент Спеціаліст вищої категорії
  Кліш Ірина Степанівна  Кандидат наук з фізичного виховання та спорту Доцент Спеціаліст вищої категорії

Всього у підготовці фахових молодших бакалаврів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт беруть участь 14 викладачів, з них 4 викладачі, які мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». 8 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук (з них 5 – вчене звання доцента), 1 – доктор педагогічних наук, професор. Педагогічне звання «вчитель-методист» має 1 викладач.

Для забезпечення освітнього процесу створено дві циклові комісії – циклова комісія з суспільно-гуманітарної підготовки та циклова комісія з фізичної культури та спорту.