Абітурієнтам

Запрошуємо здобути вищу освіту і отримати диплом державного зразка!

Зразки дипломів освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”