Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

Підготовка молодших спеціалістів (на основі повної середньої загальної освіти)

Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
08 Право 081 Право 50 50 2р. 10м. 2р. 10м.