Метеріальна база

Матеріально-технічне забезпечення

Підготовка фахівців із спеціальності 017 Фізична культура і спорт в Луцькому фаховому коледжі Університету «Україна» здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти.

З метою оптимізації та координації діяльності закладу освіти навчання у коледжі відбувається за трьохзмінним графіком, затвердженим наказом директора коледжу.

Для забезпечення якості навчального процесу здобувачів освіти Луцького фахового коледжу створена відповідна навчально-матеріальна база. Загальна площа приміщень Луцького фахового коледжу для проведення освітнього процесу складає 6380,0 кв.м., навчальні приміщення становлять 1960,5 кв.м., з них: лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані кабінети тощо – 832,5 кв.м., комп’ютерні лабораторії – 78,0 кв.м., їдальня – 202,0 кв.м., клуб-кафе – 72,3 кв.м., медичний пункт – 15,0 кв.м., бібліотека – 766,5 кв.м. (з них читальний зал 416,0 кв.м.).

Загалом за здобувачами освіти Луцького фахового коледжу закріплено 16 навчальних аудиторій, з яких 1 навчальна комп’ютерна лабораторія та 5 спеціалізованих кабінетів та 1 актова зала (лекційна аудиторія) Навчальні аудиторії та спеціалізовані кабінети оснащені необхідними основними засобами, а саме меблями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням для навчання тощо. Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні занять згідно із навчальним планом у трьох спеціалізованих кабінетах використовується мультимедійне обладнання. Всі комп’ютери, які безпосередньо використовуються в навчальному      процесі, мають вихід в Internet.

Окрім цього, у використанні Луцьким фаховим коледжем Університету «Україна» є спортивні приміщення загальною площею 3806,0 кв.м., з них спортзал – 1050,0 кв.м., стадіон – 2400,0 кв.м., спортивний майданчик – 356,0 кв.м. Здобувачі освіти Луцького фахового коледжу забезпечені при потребі приміщенням гуртожитку, площа якого складає 480,0 кв.м. (із розрахунку на 70 осіб).

Усі приміщення відповідають вимогам санітарного законодавства, обладнані відповідним інвентарем та устаткуванням, відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, існуючим нормам з охорони праці,  вимогам щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Робочі місця науково-педагогічних працівників обладнані сучасними меблями, комп’ютерами, сучасною копіювальною технікою і всім необхідним інвентарем для праці.

Комп’ютерне забезпечення освітнього процесу

Для забезпечення якості освітнього процесу в Луцькому фаховому коледжі обладнано комп’ютерну лабораторію площею 78,0 кв. м., в якій знаходяться 13 одиниць комп’ютерної техніки. Заняття в комп’ютерній лабораторії проводяться із підгрупами здобувачів освіти у кількості, що не перевищує 12 осіб. Площа на одне робоче місце дисплею комп’ютера становить 6 кв. м., що відповідає нормативному показнику, визначеного Державними будівельними нормами України «Будинки і споруди. Заклади освіти. ДБН В.2.2-3:2018».

Навчальна комп’ютерна лабораторія оснащена достатньою кількістю робочих комп’ютерних місць, які підключені до мережі Internet. Оснащення комп’ютерної лабораторії постійно поновлюється оргтехнікою та поповнюється новітніми програмними розробками. Уся комп’ютерна техніка, що використовується в навчальному процесі, має строк експлуатації не більше 8 років, відповідає вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій. Всі комп’ютери, які безпосередньо використовуються в навчальному      процесі, мають вихід в Internet. Навчання у комп’ютерній лабораторії відбувається відповідно до затвердженого графіка роботи з врахуванням усіх академічних груп, в т.ч. спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Приміщення гуртожитку

Здобувачі освіти, які мають потребу в гуртожитку, забезпечені можливістю проживання в  орендованих кімнатах гуртожитку площею 480 кв.м., розрахованих на 70 осіб, що забезпечує в разі необхідності потребуючих у гуртожитку.

В гуртожитку передбачені кімнати на 2-4 людини, де є необхідні меблі: ліжка, столи, шафи, стільці. Все можна розставити на свій розсуд, додати дрібниці для затишку: занавіски, покривала, скатертини, фотографії і т. д. Їжу готують в загальних кухнях – на поверхах. На поверхах же розташовані і вбиральні з душем.

У гуртожитку наявні необхідні санітарно-побутові та підсобні приміщення, обладнані душові кімнати, побутові приміщення, кімнати для дозвілля.

Соціальна інфраструктура

Забезпечення соціальних потреб здобувачів освіти та науково-педагогічного складу Луцького фахового коледжу забезпечується наявністю соціальної інфраструктури – їдальні, медичного пункту, гуртожитку, актового залу.

Здобувачі освіти, які мають потребу в гуртожитку, забезпечені можливістю проживання в  орендованих кімнатах гуртожитку площею 480 кв.м., розрохованих на 70 осіб, що забезпечує в разі необхідності потребуючих у гуртожитку. У гуртожитку наявні необхідні санітарно-побутові та підсобні приміщення, обладнані душові кімнати, побутові приміщення, кімнати для дозвілля.

Наявність медичного пункту в Луцькому фаховому коледжі дозволяє слідкувати за станом здоров’я здобувачів освіти, забезпечити організацію медичного обслуговування учасників навчального процесу. Медичний пункт площею 15 кв.м. обладнаний необхідним інвентарем та лікарськими засобами для надання першої долікарської допомоги, оснащений медикаментами та перев’язувальними матеріалами, добре освітлюється природним світлом та лампами штучного освітлення.

У приміщенні Луцького фахового коледжу розміщені їдальня площею 202,0 кв.м. та клуб-кафе площею 72,3 кв.м., розраховані на 80 посадкових місць (із розрахунку одне посадкове місце на 5 відвідувачів кожного контингенту), що повністю забезпечує потребу у наданні послуг громадського харчування.

Актова зала коледжу площею 149,3 кв.м. на 160 посадкових місць дає можливість проводити культурно-масові заходи, заходи патріотичного спрямування та заходи художньої самодіяльності.

Спортивний зал

Для проведення спортивних занять здобувачі освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Луцького фахового коледжу мають можливість користуватись спортивним залом площею 1050,0  кв.м., стадіоном площею 2400,0 кв.м. та спортивним майданчиком площею 356,0 кв.м. Для потреб здобувачів освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт облаштовано дві роздягальні площею 20,7 кв.м. та 18,1 кв.м., приміщення для спортивного інвентаря (снарядна) площею 36,1 кв.м., кабінет інструкторів з фізичного виховання площею 20,7 кв.м., медичний кабінет площею 15 кв.м. Це забезпечує потреби у фізичному вихованні та проведенні дозвілля здобувачів та працівників.

Спортивна зала та інші спортивні споруди (стадіон, спортивний майданчик) використовуються відповідно до їх цільового призначення – для проведення навчальних занять з фізичного виховання, здійснення навчально-тренувальної роботи спортивних секцій, для проведення спортивно-масових, оздоровлюючих заходів та спортивних змагань.

Спеціалізовані навчальні кабінети та обладнання

З метою високоякісної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти створено спеціалізовані навчальні кабінети, які відповідають вимогам навчального плану з підготовки фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Вони належним чином обладнані необхідними інформативними носіями – навчальними стендами, плакатами, мультимедійними проекторами, персональними комп’ютерами, необхідними меблями, засобами протипожежного захисту та гігієни.

Кабінет анатомії людини (54,4 кв.м.) призначений для викладання таких навчальних дисциплін, як ОК 1.12. Біохімія, ОК 2.3. Анатомія людини, ОК 2.10. Загальна теорія здоров’я та здорового способу життя, ВК 2.1. Вікова анатомія та фізіологія. Він обладнаний обладнаний набором навчальних стендів з анатомії («Анатомія людини», «М’язова система», «Будова серця», «Опорно-руховий апарат»); набором муляжів (анатомічна модель «Скелет людини», муляж серця, муляж нирок, муляж головного мозку, муляж легень); мультимедійним проєктором, персональним комп’ютером.

Кабінет теорії та методики фізичного виховання та реабілітації (59,8 кв.м.) призначений для викладання таких навчальних дисциплін, як ОК 2.6. Теорія і методика фізичного виховання, ВК 2.3 Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів, ВК 2.3. Рекреаційні ігри, ВК 2.4. Адаптивне фізичне виховання, ВК 2.5. Теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності, ВК 2.6. Основи догляду за хворими та інвалідами, ВК 2.6. Долікарська медична допомога у невідкладних станах, ВК 2.7. Основи фізичної реабілітації, ВК 2.7. Діагностика і моніторинг стану здоров’я , ВК 2.8. Сучасні засоби комплексного оздоровлення. Він обладнаний обладнаний набором навчальних стендів з основ фізичної реабілітації («Оздоровча та реабілітаційна дія фізіотерапевтичних процедур», «Долікарська допомога при невідкладних станах», «Діяльність і структура оздоровчо-реабілітаційного закладу», «Уроки для хребта»); набором навчальних стендів з основ фізичного виховання («Безпека життєдіяльності на заняттях з фізичної культури», «Основні засоби фізичного виховання», «Елементи змісту занять з фізичного виховання», «Методи в фізичному вихованні», «Форми занять в системі фізичного виховання»); набором навчальних стендів з масажу («Масажні техніки», «Основні групи м’язів», «Основні прийоми класичного масажу та їх різновиди за В.І. Дубровським»); комплектом відеоматеріалів («Лікувальний масаж», «Спортивний масаж», «Сегментарно-рефлекторний масаж»,  «Профілактичний масаж», «Реанімаційний масаж», «Дитячий масаж», «Засоби фізичної реабілітації», відеоматеріали з історії становлення та розвитку фізичної культури і спорту, відеоматеріали з історії становлення та розвитку олімпійського руху, відеоматеріали з вимогами до організації інклюзивного середовища); комплектом нормативів (контрольні навчальні нормативи і вимоги з фізичної культури (по вікових групах); комплектом для проведення масажу (масажна кушетка для проведення масажу, поролонова подушка для масажу, валік напівкруглий для масажу, вакуумні баночки для масажу).

Кабінет фізіології та спортивної медицини (59,8 кв.м.) призначений для викладання таких навчальних дисциплін, як ОК 2.5. Біомеханіка, ОК 2.7. Фізіологія людини, ОК 2.8. Основи раціонального та оздоровчого харчування, ОК 2.9. Спортивна морфологія, ОК 2.14. Спортивна медицина, ОК 1.11. Гігієна, ВК 2.1. Вікова анатомія та фізіологія, ВК 2.4. Фізіологія рухової активності. Він обладнаний обладнаний набором навчальних плакатів з раціонального та оздоровчого харчування («Тарілка здорового харчування», «Вітаміни та їх роль в організмі людини», «Харчові отруєння», «Біологічні добавки (БАД)»); відеоматеріалами з раціонального та оздоровчого харчування («Основи раціонального харчування», «Дієтичні столи»); комплексом електрокардіографічним комп’ютерним CARDIOTEST ТУ У 33.1-30428373 003-2002; спірометром Contec SP10 (електронний); спірометр ССП (механічний); вагами-аналізаторами складу тіла Omron Karada Scan; пульсоксиметром LК-88; велоергометром Spirit CR800; динамометром механічним; мультимедійним проєктором, персональним комп’ютером.

Кабінет силової підготовки спортсменів (64,0 кв.м.) призначений для викладання дисципліни ОК 2.6. Теорія і методика фізичного виховання та силової підготовки спортсменів. Він обладнаний тренажерним комплексом (гантелі, гирі, лава для пресу, поміст для вправ зі штангою, лава для жиму штанги, гриф атлетичний, атлетична лава, перекладина настінна, шведська стінка, велотренажер, бліни для штанги, груша для боксу); набором навчальних стендів з методики фізичного виховання («Програма тренувань»); гімнастичним матом.

Кабінет інформаційно-аналітичної діяльності та суспільних комунікацій (52,2 кв.м.) призначений для викладання таких навчальних дисциплін, як ОК 1.2. Українська мова (за професійним спрямуванням), ОК 1.5. Основи наукових досліджень та академічного письма, ОК 1.7. Основи навчання студентів (самоуправління навчанням). Він обладнаний набором навчальних стендів («Документування управлінської інформації», «Етапи наукового дослідження», «Зразки ділових документів», «Зразки ділових документів», «Основні види джерел інформації»); комплектом відеоматеріалів з іноземної мови (тренувальні тести, аудіотексти); мультимедійним проєктором, персональним комп’ютером.

Спеціалізовані кабінети оснащені необхідними основними засобами, а саме меблями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням для навчання тощо. Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні занять згідно із навчальним планом у трьох спеціалізованих кабінетах (кабінет інформаційно-аналітичної діяльності та суспільних комунікацій, кабінет фізіології та спортивної медицини, кабінет анатомії людини) використовується мультимедійне обладнання.

Приміщення спеціалізованих кабінетів може використовуватися, крім освітньої діяльності, для роботи над курсовими дослідженнями.

Навчальні приміщення, в яких проводиться підготовка фахівців, відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, існуючим нормам з охорони праці, вимогам щодо доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу

Для забезпечення якісної підготовки фахівців зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт в Луцькому фаховому коледжі Університету «Україна» на належному рівні налагоджена робота з організації інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Інформаційне забезпечення спеціальності 017 Фізична культура і спорт здійснюють бібліотека Луцького фахового коледжу Університету «Україна», бібліотека Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», електронна бібліотека Університету «Україна» та Волинська обласна бібліотека для юнацтва. 

Бібліотечний фонд Луцького фахового коледжу складає 9630 примірників, з них навчальної літератури (підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, рекомендації) – 8283 примірників, наукової літератури (монографії, довідкова, збірники наукових праць, матеріали конференцій, науково-методичних семінарів) – 471 примірників, художньої літератури – 123 прим., періодичні видання – 753 прим. Власною розробкою Луцького фахового коледжу є електронна бібліотека, яка представляє собою локальний сайт-каталог рекомендованого навчального матеріалу, призначеного для оффлайн ознайомлення здобувачів освіти з навчальним матеріалом.

Площа бібліотеки становить 126,5 кв.м., у тому числі читальний зал на 43 посадкових місць площею 104 кв.м. Окрім цього, здобувачі освіти та науково-педагогічний склад мають можливість користуватись необмеженим доступом до всесвітньої мережі «Інтернет». Забезпечення здобувачів освіти та науково-педагогічного складу Луцького фахового коледжу Університету «Україна» сучасною літературою, періодичними виданнями здійснюється за рахунок поновлення бібліотечних фондів, розробки та видання опорних конспектів лекцій, методичних рекомендацій, навчальних посібників, іншої методичної літератури; підписки фахових та загальноосвітніх періодичних видань. Режим роботи бібліотеки встановлено з урахуванням потреб освітнього процесу та інтенсивності відвідин його учасників. Приміщення бібліотеки Луцького фахового коледжу Університету «Україна» відповідає стандартам і нормам щодо освітлення, температурного режиму, пожежної безпеки та ін., обладнане необхідними технічними засобами (комп’ютер, принтер, ксерокс), забезпечене безоплатним доступом до мережі Інтернет, що створює умови для розширення можливостей отримання необхідної інформації, є зручним та функціональним.

Відповідно до укладеного договору про співпрацю № 2/21 від 08.07.2021р. здобувачі освіти Луцького фахового коледжу можуть користуватись фондами Волинської обласної бібліотеки для юнацтва http://vollibr.org.ua/ , книжковий фонд якої становить 152510 примірників, з них книг і брошур 131214 примірників, аудіовізуальні матеріали – 3651 примірників, електронні видання – 254 примірники. В фондах бібліотеки періодичних видань 45391 примірник. Електронна база даних бібліотеки складає 424452 одиниць. До послуг користувачів бібліотеки 640 кв.м. площі, 4 читальних зали площею 390 кв.м. на 160 посадкових місць, 54 комп’ютери (в тому числі 9 ноутбуків), 2 сканери, 7 принтерів, 2 ксерокси, 2 мультимедійних проєктори.

Також до послуг здобувачів освіти Луцького фахового коледжу Університету «Україна» електронна бібліотека Університету «Україна» https://uu.edu.ua/biblioteka .

У бібліотеці Луцького фахового коледжу Університету «Україна» забезпечено наявність не менше двох наукових фахових періодичних видань, рекомендованих МОН України, відповідного профілю спеціальності 017 Фізична культура і спорт, а саме «Теорія і методика фізичного виховання і спорту», «Теорія та методика фізичного виховання», що відповідає вимогам ліцензійних умов щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Загалом, використання комп’ютерів, локальних мереж, новітнього програмного забезпечення в кінцевому результаті підвищує якість та ефективність роботи бібліотеки і здобувачів освіти Луцького фахового коледжу Університету «Україна».