Циклова комісія з фізичної культури та спорту

Циклова комісія з фізичної культури та спорту – одна з важливих ланок підготовки фахівців освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

Робота викладачів циклової комісії з фізичної культури та спорту представлена у таких напрямках :

 • навчально-методична;
 • спортивно-масова;
 • фізкультурно-оздоровча.

Основними завданнями циклової комісії є :

 • виховання вольових і фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості ;
 • виховання у студентів інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом;
 • прищеплення навиків до здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок;
 • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту;
 • сприяння правильному розвитку і загартуванню організму;
 • формування мотивації та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя.

Висока якість викладання досягається за рахунок впровадження в навчальний процес останніх досягнень в галузі фізичної культури і спорту, широкого застосування принципів здорового способу життя. Навчальний процес організований з врахуванням фізичної та функціональної підготовки здобувачів освіти.

Очолює циклову комісію з фізичної культури та спорту  Гордійчук Віктор Іванович – спеціаліст вищої категорії, кандидат наук з фізичної культури та спорту.

Члени комісії:

 1. Мудрик Сергій Борисович – спеціаліст вищої категорії, кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, викладач циклової комісії з фізичної культури та спорту,  кандидат в майстри спорту з греко-римської боротьби.
 2. Кліш Ірина Степанівна – спеціаліст вищої категорії, кандидат наук з фізичної культури та спорту, доцент, викладач циклової комісії з фізичної культури та спорту, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики.
 3. Борцевич Святослав Володимирович – кандидат медичних наук, викладач циклової комісії з фізичної культури та спорту.
 4. Кирилюк Вікторія Василівна – викладач циклової комісії з фізичної культури та спорту, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики.
 5. Резнік Олег Ігорович – викладач циклової комісії з фізичної культури та спорту.
Борцевич Святослав Володимирович

Борцевич Святослав Володимирович

викладач циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки

Освітня / професійна кваліфікація:

Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут, 1974р.

Сп-ть – санітарія, квал-я – санітарний лікар

Кандидат медичних наук, 14.00.07 – Гігієна.

Тема дисертації: «Комплексна гігієнічна оцінка виробництва синтетичної шкіри на основі поліефіруретанів»

(МД № 021955, 05.07.1985р., НДІ гігієни праці та професійних захворювань АМН СРСР)

Доцент кафедри основ медичних знань та охорони здоров’я дітей

(Атестат ДЦ № 005840, 31.01.1994р., Міністерство освіти, Волинський університет)

ГО «Еліпс» (громадська організація «Еліпс» (еклектика лікарів і психологів), членство з 20.09.2020р.

Підвищення кваліфікації:

Волинська обласна психіатрична лікарня №1, відділення клінічної психології та психотерапії, свідоцтво №01 від 20.11.2018р.

 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т.Шевченка, кафедра теоретико-біологічних основ фізичного виховання,

довідка №05-13/09-21, 20.05.2021р., 180 год.

Тема «Шляхи оптимізації у  фізичному вихованні і спорті у системі освіти»

Навчальні посібники:

Мушкевич М. І., Чагарна С. Є., Борцевич С. В., Гайдучик П. Д. Основи психотерапії та когнітивно-поведінкової діяльності : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 420 с.

Федоренко Р. П., Хлівна О. М., Дучимінська Т. І., Магдисюк Л. І., Борцевич С. В. Психологічна допомога в клініці: навч.-метод. посіб.  Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 232 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18827/1/psyhol_dop_klin.pdf

Тези, участь в конференціях, семінарах:

Борцевич С. Доказова медицина – необхідна умова стандартизпції  охорони здоров’я України. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 трав. 2021 р.) / упоряд.: О. І. Бундак, Т. Й. Жалко. Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2021. С. 123-130.   https://drive.google.com/file/d/1G9tVQikFyTnR1FLpOjAwSXq6BUG4Xj3c/view?usp=sharing

Борцевич С. В. Актуальність застосування фізичних лікувальних чинників. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 грудня 2020 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ 2020. С. 29-30. https://lutsk.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/2020_V%D0%86-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8.pdf

Винник М. Ю., Борцевич С. В. Особливості трапм колінного суглоба. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ. С. 16-17 http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4293/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%202019_V%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Зань А. Ю., Борцевич С. В. Реабілітація після інсульту. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ. С. 44-45. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4293/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%202019_V%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Матюк В. В., Борцевич С. В. Ампутація, протезування иа фізична реабілітація. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ. С. 44-45. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4293/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%202019_V%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Блаватна О. Б., Борцевич С. В., Мельник А. П. Психологічні особливості дітей з вадами зору. Актуальні проблеми практичної та клінічно психології : матеріали ХІІІ наук.-практ. семінару (м. Луцьк, 8-10 листоп. 2018 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 3-9.

Методичні рекомендації:

Борцевич С.В. Фізіологія людини: Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання для самостійної роботи з спеціальностей 016 «Спеціальна освіта» 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / С.В. Борцевич. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2020. – 46 с.

Борцевич С.В. Гігієна: Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання для самостійної роботи з спеціальностей 016 «Спеціальна освіта» 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / С.В. Борцевич. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2019. – 46 с.

Борцевич С.В. Біохімія: Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 016 «Спеціальна освіта» 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / С.В. Борцевич. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2018. – 42 с.

Гордійчук Віктор Іванович

Гордійчук Віктор Іванович

викладач циклової комісії з фізичної культури і спорту

Освітня / професійна кваліфікація:

Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1985р.,

Сп-ть – фізичне виховання,

квал-я – вчитель фізичної культури середньої школи

Спеціаліст вищої категорії

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Тема дисертації «Оптимізація фізичного стану сільських підлітків у процесі факультативних занять фізичною культурою»

(Диплом ДК №024866 від 23.09.2014р., Львівський державний університет фізичної культури)

Член фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»

Досвід практичної роботи за фахом:

 • вчитель фізичного виховання (1985р. – 1994р.);
 • директор дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурного спортивного товариства «Колос» (1994р. – 2001р.)

Підвищення кваліфікації:

Волинський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,

свідоцтво №27/21, 26.02.2021 р., 180 год.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т.Шевченка, кафедра теорії та методики фізичного виховання, довідка №05-13/07-21, 20.05.2021р., 180 год.

Тема «Шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців з фізичного виховання»

Монографії, навчальні посібники:

Кліш І.С., Гордійчук В.І. Особливості фізичного виховання дітей в українській народній педагогіці : монографія / 2-ге вид., перероб., доп. Луцьк : видавництво «Терен», 2020, 156 с.

Гордійчук В.І., Чижик В.В. Плавання як засіб рекреаційної діяльності: навч.-метод. посіб. Луцьк, ЛІРоЛ Університету «Україна», 2016.

Основні публікації за фахом:

Андрійчук Ю.М., Дишко О.Л., Северіна Л.Є., Гордійчук В.І. Вплив експериментальної програми секційних занять волейболом на фізичний стан високорослих підлітків : Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021.  Вип. 80. Т.1. 

Тези, участь в конференціях, семінарах:

Віктор Гордійчук. Фізичне виховання у роботі дошкільних навчальних закладів у сучасних умовах. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року). Упоряд.: О.А.Бундак, Т.Й.Жалко, Н.Г.Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 238-240.

Н.О. Будницька, В.І. Гордійчук.  Характеристика дітей з церебральним паралічем. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VІ наук.-практ. конф. Луцьк: ЛІРоЛ, 2020. С. 37-38.

Гордійчук В.І. Ставлення підлітків сільських та міських ЗОШ до занять фізичними вправами. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 травня 2019 р. Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 192-194.

Гордійчук В. І. Підвищення рухової активності – невід’ємна складова способу життя та поведінки дітей. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 31 січня 2018 р. Луцьк :ЛІРоЛ, 2018. С. 27.

Гордійчук В.І. Особливості фізичного розвитку школярів у конкретних умовах проживання. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2018 р. Луцьк : ЛІРоЛ, 2018. С. 160-162.

Чижик В. В., Гордійчук В. І. Вплив факультативних занять з фізичної культури на рухову підготовленість підлітків, які проживають в сільській місцевості. Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність : тези VI науково-практичної конференції / НДІ фізіології ім. М. Босого Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 20-22 вересня 2017 року. Черкаси, 2017. С.83-84.

Методичні рекомендації:

Гордійчук В.І. Адаптивне фізичне виховання: методичні рекомендації для самостійних занять з дисципліни «Теорія та методика адаптивної фізичної культури» для здобувачів вищої освіти магістратури першого курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2021. 40 с.

Гордійчук В.І. Педагогічні методи досліджень у фізичному вихованні: методичні рекомендації для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: Луцький коледж Університету «Україна», 2021. 44 с.

Гордійчук В.І. Гімнастика та методики її викладання: методичні рекомендації для самостійних занять з дисципліни «Гімнастика та методики її викладання» для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта. Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2020. 52 с.

Гордійчук В.І. Значення бігу як оздоровчого засобу: методичні рекомендації для здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Луцьк: Луцький коледж Університету «Україна», 2020. 44 с.

Мудрик Сергій Борисович

Мудрик Сергій Борисович

викладач циклової комісії з фізичної культури і спорту

Освітня / професійна кваліфікація:

Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, 1980р.

Сп-ть – фізичне виховання,

квал-я – вчитель фізичного виховання середньої школи

Спеціаліст вищої категорії

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Тема дисертації «Ефективність застосування національних рухливих ігор у початковій школі»

(Диплом ДК №006412, 15.03.2000р., ВАК України, Волинський державний університет ім.Л.Українки)

Доцент кафедри здоров’я і фізичної культури

(Атестат 12ДЦ № 020271, 30.10.2008р., Міністерство освіти і науки)

Кандидат в майстри спорту з греко-римської боротьби

Член фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

Досвід практичної роботи за фахом: Вчитель фізичного виховання (1980р.)

Тренер-викладач з класичної боротьби (1982р. – 1983 р.)

Тренер з плавання (1988р. – 1989 р.)

Вчитель фізичного виховання (1989р. – 1990 р.)

Підвищення кваліфікації:

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т.Шевченка, кафедра теорії та методики фізичного виховання, довідка №05-13/06-21, 02.04.2021р., 180 год.

Навчальні посібники:

Мудрик С.Б., Кліш І.С., Кирилюк В.В. Рухливі ігри: навчально-методичний посібник. Луцьк, видавництво «Терен», 2020. 254 с.

Основні публікації за фахом:

Мудрик С., Кліш І., Кирилюк В. Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. № 2 (54) (подано до друку)

Сергій Мудрик, Ірина Кліш, Едуард Навроцький, Андрій Гаврилюк. Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. № 3(43).  С. 36-41. (1,7 с.)

Мудрик С. Б., Карабанов А. Г., Кліш І. С., Навроцький Е. М. Місце фізичної культури в схоластичних школах середньовіччя. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 143. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2017. С. 64–68. (1,2 с.)

Сергій Мудрик, Олена Іщук, Костянтин Жигун, Оксана Самчук. Еволюція мовно-ігрового спілкування. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вип. 25. Луцьк, 2017. С.22–25. (1,0 с.)

Sergiy Mudryk, Olga Ivaniuk, Olena Ishchuk, Natalia Zakhozha, Olha Kasarda. The Аttitude of the Сlergy Тowards the Вodily Nurture and Playing Entertainments in the Period of the Ancient Christianity. Physical Educatijn, Sport and Helth in Modem Society : Collected // Research Papers of Lesya Ukrainka Eastem European National University / compiled by A.V.Tsos, S.J.Indyka. Lutsk : Lesya Ukrainka Eastem European National University, 2017. № 3 (39). С. 88-92. 203 p. (1,0)

Тези, участь в конференціях, семінарах:

Мудрик С. Б. Гра як допінг – чи допінг для гри. Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 січня 2021 р.). Київ, 2021. С. 165-169.

Сергій Мудрик, Ірина Кліш, Едуард Навроцький, Андрій Гаврилюк. Трансформація ритуально-обрядових дій у народні ігри. Фізична активність і якість життя людини. Зб. доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2018. С. 47.

Мудрик С.Б., Царик А.В. Теодосій Самотулка – втрачена історія. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». Луцьк, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. С. 587-589.

Кирилюк В.В., Мудрик С.Б. Психолого-педагогічні умови корекції фізичного стану аутичної дитини. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VІ наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 грудня 2020 р.) / ред. В. В. Чижик. Луцьк: ЛІРоЛ, 2020. С. 79-81.

Рибович Т. О., Мудрик С. Б. Оздоровлення дівчат середнього шкільного віку за допомогою вправ аеробної спрямованості. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VІ наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 грудня 2020 р.) / ред. В. В. Чижик. Луцьк: ЛІРоЛ 2020. С. 149-151.

Методичні рекомендації:

Мудрик С.Б. Методика викладання фізичного виховання: Методичні рекомендації. Луцьк, 2021. 38 с.

Мудрик С.Б. Навроцький Е.М. Атлетична гімнастика: методичні рекомендації самостійних занять для студентів різної форми навчання. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. 40 с.

Мудрик С. Б., Іщук О. А., Панасюк О. П. Фізична культура з методикою викладання: методичні рекомендації щодо викладання індивідуальних науково-дослідних завдань. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2018. 29 с.

Мудрик С.Б. Навроцький Е.М. Настільний теніс: метод. рекомендації для студентів групи ПСМ денної форми навчання. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2018. 36 с.

Кліш Ірина Степанівна

Кліш Ірина Степанівна

викладач циклової комісії з фізичної культури і спорту

Освітня / професійна кваліфікація:

Львівський державний інститут фізичної культури, 1981р.

Сп-ть – фізичне виховання,

квал-я – викладач фізичного виховання

Спеціаліст вищої категорії

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

«Фізичне виховання дітей раннього віку засобами етнопедагогіки»

(Диплом ДК №010550, 16.05.2001р., ВАК України, Волинський державний університет ім.Л.Українки)

Доцент кафедри здоров’я і фізичної культури

(Атестат 12ДЦ № 021093, 23.12.2008р., Міністерство освіти і науки)

Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики

Член фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

Досвід практичної роботи за фахом: Тренер-викладач ДСО «Колос»

(1981 р. – 1987 р.)

Підвищення кваліфікації:

Волинський національний університет ім. Л.Українки, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, свідоцтво №26/21, 26.02.2021 р., 180 год.

Міжнародна фундація науковців та освітян, міжнародний розвиток навичок (вебінар) на тему «Хмарний сервіс зберігання даних для онлайн-навчання на прикладі платформи Zoom» з наступних дисциплін: історія та методика фізичної терапії з основами трудотерапії; професійні навички; підтримка людей із загальною розумовою відсталістю,

сертифікат № 1490/2020 від 05.10.2020р., 45 год.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т.Шевченка, кафедра теорії та методики фізичного виховання,

довідка №05-13/08-21, 20.05.2021р., 180 год.

Тема «Шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців з фізичного виховання»

Монографії, навчальні посібники:

Кліш І.С., Гордійчук В.І. Особливості фізичного виховання дітей в українській народній педагогіці : монографія / 2-ге вид., перероб., доп. Луцьк : видавництво «Терен», 2020, 156 с.

Мудрик С.Б., Кліш І.С., Кирилюк В.В. Рухливі ігри: навчально-методичний посібник. Луцьк, видавництво «Терен», 2020. 254 с.

Основні публікації за фахом:

Мудрик С., Кліш І., Кирилюк В. Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. № 2 (54) (подано до друку)

Кліш І.С., Дурманенко Є.А. Діалогічна міжособистісна взаємодія викладача і студентів як умова організації освітнього процесу в закладі вищої освіти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки серія: Педагогічні науки. №11(395).  2019. С. 91–96.

Сергій Мудрик, Ірина Кліш, Едуард Навроцький, Андрій Гаврилюк. Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. № 3(43).  С. 36-41. (1,7 с.)

Мудрик С. Б., Карабанов А. Г., Кліш І. С., Навроцький Е. М. Місце фізичної культури в схоластичних школах середньовіччя. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 143. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2017. С. 64–68. (1,2 с.)

Тези, участь в конференціях, семінарах:

Онишків Л. І., Кліш І. С. Особливості взаємовідносин дітей з афективними формами поведінки. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VI наук.-практ. конф. (м.Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С. 121-125.

Кондратюк Т. П., Кліш І. С. Особливості професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VI наук.-практ. конф. (м.Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С. 103-106.

Головач І. В., Кліш І. С. Особливості соціально-психологічної адаптації студентів першого року навчання. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VI наук.-практ. конф. (м.Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С. 44-48.

Демчик Р. В., Кліш І. С. Психолого-педагогічне виховання дітей раннього віку в сім’ї. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VI наук.-практ. конф. (м.Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С.61-64.

Куций С. О., Кліш І. С. Соціальна реабілітація неповносправних дітей. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали VI наук.-практ. конф. (м.Луцьк, 9 грудня 2020 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2020. С. 100-103. Сергій Мудрик, Ірина Кліш, Едуард Навроцьки

Кирилюк Вікторія Василівна

Кирилюк Вікторія Василівна

викладач циклової комісії з фізичної культури і спорту

Освітня / професійна кваліфікація:

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2015р.

Сп-ть – фізична реабілітація,

квал-я – викладач вищого навчального закладу, фахівець з фізичної реабілітації

Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики

З 2014 року практикуючий фахівець з фізичної реабілітації, масажист

Асоціація превентивної та антиейджинг медицини, членство з 2018 р.

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки, кафедра теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації,

свідоцтво №155/18 від 06.05.2019 р.

Тема: «Використання рекреаційних засобів при реабілітації студентів з відхиленням у фізичному розвитку»

Освітній проєкт «Доступ до навчання і доступність навчального матеріалу – що важливіше в роботі з дітьми з ДЦП»,

свідоцтво №В 149-174413 від 29.07.2019р.

ГО «Смарт Освіта» та студія онлайн-освіти EdEra «Домедична допомога», сертифікат від 17.05.2020р.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю «Мистецтво лікування» (10 год), сертифікат №03746, від 02.06.2020р.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю «Неврологія і офтальмонологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей» (5 год)

сертифікат №01338 від  29.05.2020р.

Навчально-методичні посібники:

C. Б. Мудрик, І. С. Кліш, В. В. Кирилюк. Рухливі ігри. Теорія і методика : Навчально-методичний посібник. Луцьк : Вид-во “Терези”, 2020. 254 с Isbm 978-617-7977-30-7

Основні публікації за фахом:

Кирилюк В.В. Адаптаційні можливості організму дітей молодшого шкільного віку до фізичних навантажень. / В.В. Кирилюк // «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – 2020. – С. 81-84

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/13433/12.%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кирилюк В. В. Теоретико – методологічні особливості фізичного виховання дітей із вадами зору. / В. В. Кирилюк, О. І. Резнік. // Науковий часопис Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт/» НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2019. – С. 60–63.

Андрийчук Ю. Н. Особенности физического состояния подростков в зависимости от длины тела / Ю. Н. Андрийчук, В. В. Чижик, В. В. Кырылюк. // Ежемесячный международный научный журнал «LINGVO-SCIENCE». Варна, Болгария. – 2017. – С. 15–17.

Тези, участь в конференціях, семінарах:

Кирилюк В. В. Kінезіотейпування ‒ новий та ефективний метод реабілітації при дитячому церебральному паралічі. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 20 травня 2021 року). С. 248-249.

Кирилюк В.В., Калецька С. Реабілітація хворих з переломом шийного відділу хребта. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 20 травня 2021 року). С.249-251.

Кирилюк В. В. Особливості застосування кінезіотейпування при остеохондрозі хребта. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року). Луцьк : Вежа-Друк,2020. С. 248-249.

  Кирилюк В.В. Фізична терапія при плоскостопості. Молодь: освіта, наука, духовність: матеріали ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. (м. Київ,  27-28 травня 2020 року). Київ : Ун-т «Україна», 2020

  Саприкіна В.А., Кирилюк В.В. Застосування лікувального масажу при інсульті у диспансерний період реабілітації. Молодь: освіта, наука, духовність: матеріали ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. (м. Київ,  27-28 травня 2020 року). Київ : Ун-т «Україна», 2020.

Кирилюк В. В. Фізичне виховання дітей з вадами зору в системі адаптивної фізичної культури. / В. В. Кирилюк. // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Луцьк : Вежа-Друк. – 2019. – С. 64–66.

Кирилюк В. В. Основні форми фізичного виховання дітей-інвалідів / В. В. Кирилюк. // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк : ЛІРоЛ. – 2019. – С. 206–207.

Кирилюк В. В. Використання рекреаційних засобів при реабілітації студентів з відхиленнями у фізичному розвитку / В. В. Кирилюк. // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти V Всеукраїнська науково-практична конференція Луцьк: ЛІРоЛ. – 2019. – С. 55.

Самолюк Д. В. Застосування фізичних вправ та лікувального масажу у фізичній реабілітації / Д. В. Самолюк, В. В. Кирилюк. // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти V Всеукраїнська науково-практична конференція Луцьк: ЛІРоЛ. – 2019. – С. 88–89.

Кирилюк В. В. Теоретико – методичні передумови організації фізичного виховання учнів з церебральним паралічем у навчальних закладах системи професійної освіти / В. В. Кирилюк. // ХІХ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ. – 2019.

Іванюк Д. В. Фізична реабілітація слабозорих дітей шкільного віку / Д. В. Іванюк, В. В. Кирилюк. // ХІХ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ. – 2019.

Методичні рекомендації:

Кирилюк В.В. Масаж загальний і самомасаж: методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / В. В. Кирилюк.. – Луцьк : ЛІРоЛ Університету «Україна», 2020. – 24с

Кирилюк В. В. Методика занять зі студентами спеціальних медичних груп: Методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання для практичних та самостійних занять з спеціальностей 016 «Спеціальна освіта» 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / В. В. Кирилюк. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2019. – 106 с.

Кирилюк В. В. Анатомія людини: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності: 016 «Спеціальна освіта» / В. В. Кирилюк. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2019. – 55 с.

Резнік Олег Ігорович

викладач циклової комісії з фізичної культури і спорту

Освітня / професійна кваліфікація:

Ківерцівське медичне училище, 1989р.

Сп-ть – фельдшерський факультет, квал-я – фельдшер.

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2007р.

Напрям підготовки – фізичне виховання і спорт,

квал-я – бакалавр з фізичного виховання та фізичної реабілітації

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”, 2008р.

Сп-ть – фізична реабілітація,

квал-я – спеціаліст фізичного виховання і спорту, реабілітолог

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”, 2009р.

Сп-ть – фізична реабілітація,

квал-я – магістр із фізичної реабілітації

Досвід роботи за фахом:

Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, фельдшер (1991р. – 2019р.)

ДЮСШ  Волинської  обласної ради спортивного  товариства «Спартак», медик (1996р. – 2017р.)

Товариство Волинської ОО ФСТ «Спартак», членство з 25.09.2019р.

Підвищення кваліфікації:

Луцький базовий медичний коледж. Відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів.

Тема: «Медицина невідкладних станів», Свідоцтво АБ № 05500687/0833-17, 26.06.2017р.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т.Шевченка,

кафедра теорії та методики фізичного виховання,

довідка №05-13/11-21, 16.06.2021р., 180 год.

Тема «Шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців з фізичного виховання»

Основні публікації за фахом:

Кирилюк В. В., Резнік О. І. Теоретико-методологічні особливості фізичного виховання дітей із вадами зору. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2019. С. 60–63.

Тези, участь в конференціях, семінарах:

Резнік О. Долікарська допомога при епілепсії. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 трав. 2021 р.) Луцьк : ЛІРоЛ, 2021. С. 268-270. https://uu.edu.ua/news/lutsk_aktualni_problemy_dostupu

Резнік О. І. Фізичні вправи у лікуванні і реабілітації. Інклюзивне освітнє середовище : проблеми, перспективи та кращі практики : тези доп. ХХ міжнарод. наук.-практ. конференції (18-19 листопада 2020 р.). К., 2020. Ч. 1. https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Novini/Actualni%20problemi_konferentsiya/2020/XX/inkluzija20_1.pdf

Пивоварчук В. С., Усенко О. О., Знайда А. О., Романюк О. В., Резнік О. І., Камінський В. В., Пивоварчук О. В. Управління здоров’ям людини способом конструювання здоров’я (психовалеологія, числографіка – концентратори здоров’я проти розповсюджених захворювань). Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : матеріали ХVІІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 9–10 квіт. 2020 р.). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. С. 41–44. http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9356/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%963.pdf

Резнік О. І. Загальні правила проведення серцево-легеневої реанімації. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Луцьк, 9 грудня 2020 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2020.С. 147-148. https://lutsk.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/2020_V%D0%86-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8.pdf

Резнік О. Сучасні проблеми організації медико-педагогічного контролю в сфері оздоровлення школярів. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу. Матеріали VI Міжнародної рауково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21-22 травня 2020 р.). Луцьу : Вежа-Друк, 2020 С. 256-257. https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-vi/

Резнік О. І. Контроль фізичного стану в процесі фізичного виховання. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2019. С. 209-211. https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-v/

Резнік О. І. Горун О. О. Фізична терапія при переломі стегнової кістки. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019.С. 84–85. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4293/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%202019_V%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Горун О. О., Резнік О. І. Фізична терапія при переормі стегнової кістки. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 03 груд. 2019 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 23–25. http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4293/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%202019_V%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Романюк А. П., Шевчук Т. Я., Резнік О. І. Просторова локалізація джерел викликаної активності у футболістів та спринтерів. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 31 січ. 2018 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2018. С. 96–98.

Резнік О. І. Долікарська допомога при гострих  серцево-судинних станах. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26–27 квіт. 2017 р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С.173–174.

Методичні рекомендації:

Резнік О. І. Загальна теорія здоров’я : метод. рек. до лекційних занять для здобувачів освіти другого курсу денної форми навч. спеціальності 016 «Спеціальна освіта» / О. І Резнік. – Луцьк : ЛІРол Ун-ту «Україна», 2020. – 163 с.

Резнік О.І. Долікарська допомога у невідкладних станах: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання бакалаврів спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  / О. І. Резнік. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». –  2019. – 72 с.

Резнік О. І. Гігієна: Методичні  рекомендації  до семінарських  занять для  студентів денної та заочної форми навчання бакалаврів спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  / О. І. Резнік. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна». –  2018. – 79 с.